Lier Hageby Park

Fossbakken 1 ble fullført i 1925 sammen med det opprinnelige sykehusanlegget i Lier.

Anlegget ble tegnet av arkitekt Victor Nordan som i årene etter 1900 hadde opparbeidet seg en betydelig kompetanse på store anlegg og monumentale bygg. Anlegget i Lier ble reist med 8 store bygninger fordelt på fire hovedtyper, hver bygd i to like eksemplarer.

Bygget er totalt rehabilitert og ombygget. Det har vært en klar målsetting for utbygger å bevare de klassiske trekkene. Bygningen er vernet og renoveringen har skjedd i tett samarbeid med bevarings myndigheter.