Klokkerlia

Klokkerlia Utvikling AS ble etablert i forbindelse med utviklingen av Klokkerlia Boligprosjekt. Prosjektet består av 3 bygninger med tilsammen 45 leiligheter på Elstangen i Hole Kommune.