Ferdige og leverte prosjekter

Lier Hageby Park

Fossbakken 1 ble fullført i 1925 sammen med det opprinnelige sykehusanlegget i Lier. Anlegget ble tegnet av arkitekt Victor Nordan som i årene etter 1900 hadde opparbeidet seg en betydelig kompetanse på store anlegg og monumentale bygg. Anlegget i Lier ble reist med 8 store bygninger fordelt på fire...

Lier Hageby Park

Klokkerlia

Klokkerlia Utvikling AS ble etablert i forbindelse med utviklingen av Klokkerlia Boligprosjekt. Prosjektet består av 3 bygninger med tilsammen 45 leiligheter på Elstangen i Hole...

Klokkerlia

Loeskollen

Loeskollen, 28 gode leiligheter. Alle med flott utsikt, stor terrasse, gulvvarme, heis og garasjeplass i kjeller. Felles for alle leilighetene er at de har praktiske planløsninger, med god arealutnyttelse og tilgjengelighet for...

Loeskollen