Kontakt                        

Hønefoss Eiendom AS

Hønefoss Eiendom AS er etablert som holdingselskap for den felles eiendomsutviklingen Anders Bjerke og Steffen Jensen driver gjennom sine respektive selskaper. (Bjerke & Co Eiendomsselskap AS og T.H. Jensen Eiendom AS)

Hønefoss Eiendom AS har idag datterselskapene Klokkerlia Utvikling AS, Loeskollen Utvikling AS, Hønefoss Bygg AS og Lier Hageby Eiendomsselskap AS. Selskapet har kontor i Fossveien 3 i Hønefoss Sentrum

Adresse

Fossveien 3
3530 Hønefoss

Daglig Leder

Anders Bjerke

+47 958 81 666
anders@honefosseiendom.noSteffen Jensen

+47 458 11 995
steffen@honefosseiendom.no

Prosjekter                        

Lier Hageby
Eiendomsselskap AS

Selskapet er etablert for å rehabilitere to av de opprinnelige sykehusbygningene i Lier og bygge om disse til klassiske selveierleiligheter omgitt av parker og rekreasjonsområder. Prosjektet inngår i et samarbeid med Solon Eiendom for hele området Lier Hageby som ferdig utbygget vil bestå av 200-250 boliger hvorav 60-80 i de historiske byggene.

Oppstart for våre arbeider er første kvartal 2018 med forventet ferdigstillelse i første halvår 2019 for første byggetrinn.

Solon Eiendom utvikler resten av området med småhusbebyggelse. For ytterligere informasjon om dette se: lierhageby.soloneiendom.no


Klokkerlia Utvikling AS

Selskapet er etablert i forbindelse med utviklingen av Klokkerlia Boligprosjekt. Prosjektet vil ferdig utbygd omfatte 3 bygninger med tilsammen 45 leiligheter på Elstangen i Hole Kommune. Prosjektet er under bygging og byggetrinn 1 med 30 leiligheter vil etter planen stå ferdig i 4 kvartal 2016.

Leilighetene i prosjektet får flott beliggenhet og utsikt på solsiden av Tyrifjorden Prosjektadresse: Klokkerlia 30- 2 km syd for Sundvollen.

klokerlia.no

Loeskollen Utvikling AS

Selskapet er etablert i forbindelse med Loeskollen Boligprosjekt som nå er ferdig utbygget. De første leiligheter var innflyttingsklare nyttår 2013/2014. Komplekset består av 28 leiligheter over 4 etasjer + felles parkeringskjeller.

Prosjektet inneholder romslige leiligheter og flotte fellesområder som lobby, vaskeplass for bil, smørebod for ski osv.

Loeskollen er søsterprosjektet til Klokkerlia og byggene og leilighetene er nær identiske. Å se det ferdige Loeskollen Boligprosjekt både innvendig og utvendig vil derfor gi et godt inntrykk av hvordan det neste prosjektet Klokkerlia vil fremstå etter ferdigstillelse.

Prosjektadresse: Hvalsveien 142 (i Haugsbygd 5 km utenfor Hønefoss - ved Haug Kirke).

loeskollen.no